24, მარტი 2017
როგორია სახელმწიფო მიდგომა სტიქიით დაზარებული ოჯახების დასახმარებლად, რა რეგულაციების გამკაცრებას ითხოვს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო ეკოლოგიური პობლემების თავიდან ასაცილებლად და ვინ ახორციელებს სოციალური სახლების მშენებლობის მონიტირინგს?