27, მარტი 2017
საქართველოსმოქალაქეებს ვროპაში ვიზის გარეშე მოგზაურობამდე რამდენიმე საათი აშორებთ. 28 მარტი ისტორიულ დღეთ შეფასდა. რომელ ქვეყნებში მოქმედებს საზღვრის გადაკვეთა და რატომ უნდა დაიცვას საქართველოს მოქალაქეებმა უვიზო რეჟიმით გათვალისწინებული პროცედურები.ხელისუფლების გზა ვიზალიბბერალიზაციამდე.