05, ივლისი 2017
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის სტუდენტებს აქვთ საშუალება გაიზიარონ სხვა ქვეყნების უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების გამოცდილება , რამდენიმე დღის წინ სტუდენტთა ერთი ჯგუფი სასწავლო პრაკტიკაზე გერმანიაში გაემგზავრა . სტუმრები - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი როსტომ ბერიძე და მაგისტრანტი ანა ჩხაიძე