11, ოქტომბერი 2017
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტი"საჯარო ინფორმირებისთვის სახელმწიფო ენის გამოყენების პრაქტიკის კვლევა". სტუმრები პროექტის ხელმძღვანელი, პროფესორი მურმან გორგოშაძე , ასოცირებული პროფესორი ნუგზარ ფუტკარაძე, სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტები დალი თურმანიძე და ნიკა მჟავანაძე ახალგაზრდული ორგანიზაცია „არტ ვეი"და აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი დღეს-11 ოქტომბერს თავისუფალ სივრცეში გეპატიჟებათ ელიზავეტა კრასენკოს ნამუშევრების პერსონალურ გამოფენაზე. სტუმრები -ელიზავეტა კრასენკო და „არტვეის“ ხელმძღვანელ ოთია ქათამაძე.