05, დეკემბერი 2017
1 ცვლილებები აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის 2018 წლის პროგრამებში . სტუმარი- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი მანანა ფაღავა 2 მხედველობა და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. სტუმარი- მედიცინის დოქტორი, ოფთალმოქირურგი ელიტა ხვედელიძე