07, დეკემბერი 2017
სპორტი გიორგი მურმანიძესთან ერთად