26, ოქტომბერი 2016
XV გადაცემის სტუმრები: თავის უკვე გახმოვანებულ გეგმებზე და მრჩეველთა საბჭოსთან ურთიერთობაზე მაუწყებლის პირველი, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მესამე ქალი დირექტორი ნათია კაპანაძე და მრჩეველთა საბჭოს წევრი ბეჟან გობაძე.