12, თებერვალი 2018
გადაცემის თემა: განათლება -დასაქმებისთვის. ახალი სპეციალობების დაუფლება , ცოდნის, უნარ-ჩვევებისა და კომპეტენციის გაუმჯობესება დასაქმებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია. როგორია თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნები , რომელი სპეციალობების დეფიციტია , როგორია ახალი სპეციალობის შეძენის ან პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლების მსურველთა რაოდენობა , დასაქმების რა შანსი არსებობს -ამ და სხვა საკითხებზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრეთ. სტუდიაში იყვნენ აჭარის დასაქმების სააგენტოს დირექტორი თემურ კახიძე , ასევე მამუკა შერვაშიძე და ნუკრი ბოლქვაძე, რომლებმაც გაიარეს პროფესიული გადამზადების კურსები .