17, ნოემბერი 2016
გადაცემის სტუმრები: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი თამარ ჯანელიძე. ინგლისური ენის სასწავლო ცენტრის ,,"ი–თი–აი 2000-ის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ირინა ხაჟალია.