10, მაისი 2018
თემა- აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის განხილვა დაიწყო . სტუმარი- აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მამუკა თურმანიძე