08, ნოემბერი 2018
გადაცემა დაეთმო აჭარის სპორტსმენთა მონაწილეობით გამართულ ტურნირებზე.