26, დეკემბერი 2018
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მუშაობის ერთი წელი და 2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები. სტუმარი ქობულეთის მერი მირიან ქათამაძე.