07, თებერვალი 2019
გადაცემა დაეთმო სპორტის სხვადასხვა სახეობების მიმოხილვას.