25, თებერვალი 2019
ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი, კვლევები და გარემოს მთავარი დამაბინძურებელი ფაქტორები - ამ ყველაფერზე - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი საუბრობს.