28, თებერვალი 2019
გადაცემის პირველი ნაწილი ინდივიდუალური სპორტის სახეობის მიმოხილვას დაეთმო, მეორე ნაწილში კი გუნდური სპორტის სახეოობების მიმოხილვას დავუთმეთ.