04, აპრილი 2019
გადაცემის პირველი ნაწილი სპორტის ინდივიდუალურ სახეობებს დაეთმო, მეორე ნაწილში კი სპორტის გუნდურ სახეობებზე ვისაუბრეთ.