08, აპრილი 2019
გლობალური დათბობის ფონზე- შეცვლილი კლიმატი, ექსტრემალური ამინდი, გაუარესებული მეტეო პირობები - ამ ყველაფერზე საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურების დაცვის სამინისტროს, კლიმატის ცვლილებების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - კახა მდივანი საუბრობს.